Înscrierea datelor în chitante se face cu cernealã, cu pix cu pastã sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automatã a datelor, dupã caz.

Chitanta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu cel putin urmatoarele informatii:

– denumirea unitãtii; codul de identificare fiscalã; numãrul de înregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numãr); judetul; Exemplu SC vanzator SRL, Cod fiscal 111222, J02/XX/YYYY, localitatea Arad, str. Xulescu Nr. 10

– denumirea, numãrul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; Exemplu Chitanta, seria AB nr.001.

– numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezintã acestea sau, dupã caz, denumirea unitãtii; codul de identificare fiscalã; numãrul de înregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numãr); judetul persoanei juridice; Exemplu: Popesc Ilie, depunere numerar de la banca sau SC CUMPARATOR SRL localitatea Arad, str. Yulescu, Nr. 20, cod fiscal 333444, J02TT/UUUU.

– suma în cifre si litere; Exemplu 1000 lei (unamielei)

– semnãtura casierului. Exemplu XXXX