Ce este chitanta si cand se intocmeste? Cum se intocmeste chitanta? Cum corectam chitantele? Despre numerotarea chitantelor. Chitanta pentru operatiuni in valuta. Arhivarea si pastrarea chitantelor.

Ce este chitanta si cand se intocmeste?

Chitanta serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in casieria unitatii. Aceasta suma poate reprezenta o suma incasata de la un client, o ridicare de numerar de la banca, o restituire a avansului dat cu ocazia deplasarii, o incasare de sume necuvenite la salar sau alte cazuri similare. Prin urmare, chitanta este intocmita de casierul unitatii, in momentul incasarii sumei de bani respective.

În conditiile în care sumele înscrise pe chitantã sunt aferente livrãrilor de bunuri sau prestãrilor de servicii scutite de TVA fãrã drept de deducere conform prevederilor codului fiscal, formularul de chitantã este documentul justificativ care stã la baza înregistrãrii veniturilor în contabilitate.

Cum se intocmeste chitanta?

Citeste mai multe aici: http://blog.webinvoice.ro/2010/02/cum-se-intocmeste-chitanta/

Cum corectam chitantele?

Fiind documente pe baza carora se primeste numerar, nu se admit corecturi sau stersaturi pe chitante. Daca totusi am gresit la completarea chitantei, acea chitanta va fi anulata si va ramane in carnetul respectiv, emitandu-se o noua chitanta corecta. Spre deosebire de factura, chitanta nu poate fi stornata.

Despre numerotarea chitantelor

La fel ca si la facturi, numerotarea chitantelor se va efectua in baza unei decizii interne de numerotare astfel:

– persoanele care rãspund de organizarea si conducerea contabilitãtii vor desemna, prin decizie internã scrisã, o persoanã sau mai multe, dupã caz, care sã aibã atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente;

– fiecare formular va avea un numãr de ordine sau o serie, dupã caz, numãr sau serie ce trebuie sã fie secvential(ã), stabilit(ã) de societate. În alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatoricã, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;

– persoanele prevãzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicatã, vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere ori serii, dupã caz, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numãrul sau seria de la care se emite primul document.

Chitanta pentru operatiuni in valuta

Se întocmeste la unitãtile care efectueazã operatiuni în valutã, pentru fiecare sumã în valutã, de cãtre casierul unitãtii si se semneazã de cãtre acesta. Regulile referitoare la chitanta simpla se aplica si pentru chitanta pentru operatiunile in valuta. In plus, la elemntele obligatorii ale chitantei, se adauga in mod particular si suma în valutã (în cifre si în litere); cursul de schimb valutar si contravaloarea în lei.

Arhivarea si pastrarea chitantelor.

Chitantele sunt arhivate alaturi de celelalte documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate. Pãstrarea documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupã caz. Chitantele se arhiveaza pe o perioada de 5 ani.

Bibliografie:

Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.