Noutatile legislative ale lunii Octombrie 2010


ELIMINAREA IMPOZITULUI MINIM

Ordonanta de urgenta 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30 septembrie 2010 abroga incepand cu 1 octombrie 2010 prevederile referitoare la impozitul minim. Ordonanta prevede impartirea anului 2010, din punct de vedere al impozitului pe profit in doi ani fiscali:

perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 :

– impozitul minim datorat se va calcula prin impartirea impozitului minim anual la 12 si imultirea cu 9 ;

– depunerea declaratiei de impozit pe profit si plata acestuia se va face pâna la data de 25 februarie 2011 .

pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 :

– nu se mai datoreaza impozitul minim ;

– se face calcului impozitului pe profit numai pentru trimestrul IV 2010 ;

– depunerea declaratiei de impozit pe profit si plata acestuia se va face pâna la data de 25 aprilie 2011.

Se astepata publicarea normelor de aplicare pentru a afla aplicarea practica a calculului impozitului pe profit pentru aceste perioade.

SE MODIFICA MAJORARILE DE INTARZIERE PENTRU NEPLATA IMPOZITELOR

Ordonanta de urgenta  88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30 septembrie 2010 modifica incepand cu 1 octombrie 2010 nivelul dobanzii de intarziere pentru neplata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor asigurarilor sociale de stat la 0.04% pe fiecare zi de intarziere, in loc de 0.05% cat era pana la aceasta data. Se pastreaza prevederile referitoare la penalitatile de intarziere introduse la 1 iulie 2010, astfel:

– pentru primele 30 zile de intarziere, un se datoreaza penalitati de intarziere

– dupa depasirea a 30 zile, penalitatea va fi in cuantum de 5% din suma totala

– dupa depasirea a 60 zile, penalitatea va ajunge la 15% din totalul obligatiilor de plata restante.

Pentru intârzierea la plata a datoriilor catre bugetele locale, nivelul majorarii de intârziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate.

Incepand  cu data de 1 noiembrie 2010 se aplica urmatoarele reguli privind intreruperea executarii silite operate in cazul neachitarii impozitelor si taxelor datorate catre stat :

• executarea silita opereaza in cazul in care contribuabilul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire / rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creantele fiscale ( principale – debite si accesorii– majorari si dobânzi ) datorate de debitor ;

• executarea silita se suspenda si in cazul in care, ulterior inceperii executarii silite, se depune o cerere de restituire / rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. In acest caz, executarea silita se suspenda la data depunerii cererii.

DEPUNEREA ONLINE A DECLARATIILOR FISCALE

Prin Ordinul ANAF nr. 2520/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, ANAF s-a decis introducerea obligativitatii depunerii declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National, pentru contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si pentru sediile secundare ale acestora.

Declaratiile fiscale se depun pe site-ul www.e-guvernare.ro, in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr.1085/2003, cu modificarile si completarile ulterioare incepand cu obligatiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010

Declaratiile fiscale prevazute de hotarare, vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in baza detinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, inscris in Registrul furnizorilor de servicii de certificare, potrivit Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica. Potrivit informatiilor de pe site-ul www.e-guvernare.ro, registrul furnizorilor de servicii de certificare cuprinde urmatoarele societati acreditate:

CERTSIGN SRL www.certsign.ro

DIGISIGN SRL www.digisign.ro

TRANS SPED SRL www.transsped.ro

In contextul situatiei economice actuale, ”Agentia Nationala de Administrare Fiscala are in vedere, pe de o parte, reducerea cheltuielilor administrative prin degrevarea organului fiscal de activitati care pot fi automatizate (primirea si procesarea declaratiilor), in conditiile existentei unor resurse de personal limitate la nivelul unitatilor fiscale, iar pe de alta parte, cresterea operativitatii procesului de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor”, se arata in nota de fundamentare a ordinului.

Prevederile ordinului 2520/2010, se aplica deocamdata doar contribuabililor mari si mijlocii, ceilalti contribuabili pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantã, prin intermediul Sistemului Electronic Naþional, ca metodã alternativã de declarare.

FISCUL VA VERIFICA TOATE INCASARILE SI CHELTUIELILE

In incercarea de combatere a evaziunii fiscale, fiscul se pregateste sa verifice toate incasarile si cheltuielile persoanelor fizice, dar si ale firmelor. Sunt cinci metode in baza carora organele de inspectie fiscala vor controla tot ce incasam si ce cheltuim.

1. Metoda sursei si cheltuirii fondurilor. Adica se verifica atit incasarile, cit si cheltuielile pe surse de venit, pentru a descoperi eventualele situatii in care, in lipsa unor surse externe de finantare, au fost operate cheltuieli care nu pot fi explicate prin venituri.

2. Metoda depozitelor bancare si a fluxurilor de numerar. In acest caz, inspectorii vor verifica valorile soldului si ale tranzactiilor derulate prin conturile bancare. In cazul in care au loc intrari sau iesiri care nu pot fi justificate din perspectiva veniturilor, persoana investigata fiscal va trebui sa explice, cu acte, acele tranzactii.

3. Metoda marjei. Marja de profit a unei firme va fi comparata de Fisc cu cea a altei firme, de marime similara, care activeaza in acelasi sector. In cazul in care exista discrepante foarte mari, inspectorii vor verifica daca marja de profit se justifica sau nu, din punct de vedere legal.

4. Metoda produsului/serviciului si volumului. Este, de departe, cea mai interesanta. Practic, inspectorii vor verifica daca o firma poate justifica sau nu cheltuielile in acte.

Expertii fiscali au dat pentru gandul.info urmatoarele exemple posibile, bazate pe cazuri reale:

-Organizatorii de evenimente. O firma care organizeaza nunti a trecut in acte ca a oferit servicii unui numar de 200 de invitati si, in acelasi timp, a trecut la cheltuieli serviciile de spalare a 1.000 de fete de masa. Inspectorii vor verifica daca acel serviciu a fost prestat sau nu, la prima vedere parind ca este vorba despre „incarcarea“ cheltuielilor.

-Spalatorii auto. La venituri sunt trecuti 100 de clienti iar la cheltuieli un consum de 1.000 de metri cubi de apa. Inspectorii vor cere in acel moment proprietarului sau managerului sa explice de ce la spalatoria lui este nevoie de 10 metri cubi de apa (10.000 de litri de apa) pentru a curata o masina.

-Saloanele de coafura. Din chitante reiese ca salonul a avut 100 de clienti in acea luna. La cheltuieli este declarata achizitia a 50 de bidoane din acelasi tip de sampon.

5. Metoda patrimoniului net. Inspectorii vor urmari evolutia patrimoniului, a averii respectivei persoane, pentru a vedea daca exista o corelare, sau nu, intre veniturile ei si evolutia averii.

MODIFICARI DECLARATIA 102

102 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale», se modifica  prin Ordinul ANAF nr. 2559/2010 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 692, din 15 octombrie 2010. Se introduc doua noi litere:

f) contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala;

g) contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.”

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile de plata cu termen de declarare 25 octombrie 2010.