E mai simplu decat crezi sa-ti declari singur sediile secundare!


Sediul secundar sau punctul de lucru(dupa vechea terminologie), este spatiul unde un agent economic isi desfasoara activitatea, integral sau partial, in afara sediului social sau al clientului, conform obiectului de activitate declarat si poate fi; birou, magazin, atelier, depozit, etc.

Sediile secundare pot fi deschise atat in momentul infiintarii unei societati comerciale cat si dupa.

Infiintarea presupune doi pasi:

1. Inregistrarea la Registrul Comertului

2. Inregistrarea la ANAF

Dosarul ce se depune la Registrul Comertului presupune copii dupa urmatoarele documente:

 • dovada spatiului – act de proprietate asupra spatiului unde se va desfasura activitatea, contract de inchiriere sau subinchiriere, contract de comodat sau contract e asociere in participatiuni

* In cazul in care contractul de inchiriere(subinchiriere) este incheiat cu un proprietar persoana fizica, acesta trebuie inregistrat la  Administratia Financiara, iar la dosar se va prezenta o copie dupa contractul fiscalizat

 • hotararea adunarii generale a asociatilor sau a actionarilor  de deschidere a unui sediu secundar si contorul de cuvinte
 • actul constitutiv actualizat
 • avizul de schimbare a destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta(daca este cazul), imputerniciri si dovezi privind plata taxelor legale
 • acordul vecinilor limitrofi
 • cerere tip

Dupa ce sediul secundar a fost inregistrat la ORC, contribuabilii sunt obligati prin lege, ca in termen de 30 de zile de la infiintare sa declare sediul secundar si la ANAF din raza de actiune unde agentul economic isi are sediul social.

La ANAF se vor depune urmatoarele:

 • copie dupa certificatul de inregistrare al firmei-mama(CUI)
 • copie dupa certficatul constatator eliberat de ORC privind declararea sediului secundar
 • copie dupa actul de identitate al reprezentatntului legal al firmei-mama
 • copii dupa actele care fac dovada spatiului
 • declaratie tip, completata, semnata si stampilata

* In cazul unui punct de lucru cu minim 5 salariati, se va depune formularul 060″Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare”.

* Declaratia de inregistrare fiscala a punctului de lucru se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar cea de mentiuni ori de cate ori survin modificari

* In ceea ce priveste impozitul pe venitul din salarii pentru salariatii de la punctul de lucru, acesta se declara in formularul 112, prevazut de HG 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” la sectiunea F – impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sediu principal si sedii secundare se va depune la administratia financiara in raza careia este arondata pentru administrare firma-mama.

* Depunerea fiselor fiscale pentru angajatii sediilor secundare se va depune de catre societatea-mama la organul fiscal competent pentru administrare.

In ceea ce priveste casele de marcat, acestea se fiscalizeaza obligatoriu la organul fiscal de care apartine punctul de lucru.

Pentru fiecare sediu secundar(punct de lucru) este obligatorie existenta Registrului Unic de Control, care se achiztioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, de la directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul.